Ngày đầu đi làm của em gái xinh

Ngày đầu đi làm của em gái xinh. Tôi quay lại với bất cứ ai đang tóm lấy tôi. Đó là một cô gái tên mà tôi học cùng lớp và đã đi chơi với nhau một vài lần trong một vài bữa tiệc. Cô ấy và tôi chưa bao giờ là một thứ gì đó nhưng tôi có ấn tượng rằng tôi có thể làm được nếu tôi muốn. Có chuyện gì vậy. Tôi hỏi cô ấy với một chút khó chịu. Tôi có thể cảm thấy cứng người chống lại tôi và tôi nhận ra cô ấy chiếm hữu như thế nào. Không ổn đâu tôi tự nghĩ. Cô ấy sẽ cần phải làm quen với việc tôi ở bên những cô gái khác. Hoảng loạn. Đó là , tôi cần sự giúp đỡ của bạn với. Được rồi là một câu chuyện hơi khác so với.