Cụ ông nội cứng cặc đụ lồn hai cháu gái

Cụ ông nội cứng cặc đụ lồn hai cháu gái. Anh ấy nói rằng anh ấy đã đọc về điều gì đó trong một trong những cuốn tiểu thuyết dành cho người lớn yêu thích của mình có tên là cưỡi ngựa bằng đùi và anh ấy muốn thử nó. Tôi rất vui vì đã làm hài lòng anh ta nên tôi nhanh chóng cởi bỏ chiếc quần đùi và quần lót của mình rồi vạch đùi anh ta ra. Tôi đã không mong đợi sẽ thích cưỡi đùi của anh ấy nhiều như tôi đã làm nhưng điều đó thật tuyệt vời. Anh ấy sẽ căng thẳng và co rút cơ chân của mình, cảm giác tuyệt vời trên âm vật của tôi.