HCM-013 Gạ tình chị dâu đang nứng Nao Jinguuji

HCM-013 Gạ tình chị dâu đang nứng Nao Jinguuji. Khi chúng tôi ôm nhau, cô ấy thì thầm vào tai tôi, bạn đã luôn ở đó vì tôi. Tôi kéo cô ấy lại, nhìn vào mắt cô ấy và nói rằng tôi sẽ luôn như vậy. Trong lòng nóng rực thời điểm, môi của ta chạm vào nhau, ta rụt trở về. Tôi hỏi cô ấy nếu bạn không muốn làm điều này có ổn không, cô ấy nói với tôi rằng tôi sẽ hỏi bạn điều tương tự. Tôi nói với cô ấy rằng tôi ổn với nó, và cô ấy cũng nói như vậy. Ngay lúc đó, như không có ngày mai chúng tôi nắm lấy mặt nhau và bắt đầu hôn nhau như không có ngày mai.