Sequestro Di Persona REDUX (1996) làm lại SEXPHUDE

Sequestro Di Persona REDUX (1996) làm lại SEXPHUDE. Đó là một trải nghiệm hoang dã, dòng nước ấm áp đó cảm thấy rất tuyệt. Nhưng tiếc là tôi đã không đến được. Tôi đứng dậy và mọi thứ chảy ra từ âm đạo của tôi lên đùi anh ấy và ghế sofa. Chúng tôi làm sạch tốt nhất bằng khăn giấy. Anh ấy đã hoàn thành sau hiệp đầu tiên, giống như lần trước.