JUL-669 Lén để sếp của chồng đụ

JUL-669 Lén để sếp của chồng đụ. Chúng tôi nói chuyện và tán tỉnh một chút, nhưng khi chúng tôi ngà ngà say và âm nhạc nổi lên, chúng tôi ngày càng nhảy gần nhau hơn. Chúng tôi không làm lành hay càm ràm hay bất cứ điều gì tương tự vì điều đó sẽ rất kỳ lạ trước mặt mọi người. Có lẽ đến cuối ngay trước khi âm nhạc bắt đầu tắt, chúng tôi đã trốn thoát. Cô ấy thì thầm vào tai tôi nếu tôi muốn lên phòng khách sạn của cô ấy và không nói bất cứ điều gì, tôi chỉ gật đầu ra cửa.