WAAA-072 Hậu quả của việc yêu nữ đồng nghiệp trong công ty

WAAA-072 Hậu quả của việc yêu nữ đồng nghiệp trong công ty. Một buổi tối mùa hè, tôi được giao nhiệm vụ đóng cửa cửa hàng khi anh đi nghỉ chơi gôn và cô đang kiểm kê hàng hóa ở phía sau. Đây không phải là vấn đề lớn vì tôi đã làm vài lần khi làm việc. Cô không làm việc quá muộn vào buổi tối, điều mà tôi nghĩ là hoàn toàn hợp lý và phù hợp.